PL EN

Ludzie

WŁADZE ODDZIAŁU W KADENCJI 2015-2019


Zarząd

Daria Kieżun
prezes


Ewa Barska
wiceprezes

Michał Duda
członek zarządu
 
Bogdan Kaczmarzyk
członek zarządu

Juliusz Modlinger
skarbnik

Tomasz Nespiak
sekretarz 
 
Sylwia Sikora
wiceprezes

Roman Rutkowski
członek zarządu

Tomasz Sołowij
wiceprezes

Beata Stobiecka
członek zarządu

Bogusław Wowrzeczka
członek zarządu


 Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Grażyna Hryncewicz-Lamber
Ewa Kowalewska-Niewadzi
Leszek Marek Olszewski
 
Kolegium Sędziów Konkursowych

Zbigniew Bać
Ewa Barska
Anna Boryska - sekretarz KSK
Marcin Dziewoński
Piotr Fokczyński
Tomasz Głowacki
Maciej Hawrylak - przewodniczący
Grażyna Hryncewicz-Lamber
Wojciech Jarząbek
Bogdan Kaczmarzyk
Daria Kieżun
Liliana Krzycka
Zbigniew Maćków
Marcin Major 
Jerzy Modlinger
Juliusz Modlinger
Tomasz Nespiak 
Andrzej Poniewierka
Roman Rutkowski 
Tadeusz Sawa-Borysławski
Sylwia Sikora
Mikołaj Smoleński - z-ca przewodniczącego
Marek Wiśniewski
Bogusław Wowrzeczka

 Oddziałowy Sąd Koleżeński

Maciej Launer
Wacław Kamocki
Zdzisław Piaseczyński 
Teresa Rojek-Liberda
Stanisława Schab
 
Delegaci na Walny Zjazd

Ewa Barska
Maciej Hawrylak
Wacław Hryniewicz
Daria Kieżun
Jerzy Modlinger
Andrzej Poniewierka
Tomasz Sołowij
Marek Wiśniewski
 
Grażyna Hryncewicz-Lamber - rezerwowa
Bogdan Kaczmarzyk - rezerwowy
Anna Morasiewicz - rezerwowa
 
Komisja Pomocy Koleżeńskiej

Bożena Chichłowska 
Ewa Kowalewska -Niewadzi -  przewodnicząca
Marek Olszewski
Ilona Tarczyńska