PL EN

Aktualności

Konkurs SARP nr 998 - Celina Południe - ZMIANA adresu składania prac

Informujemy, że zmianie ulega adres doręczenia prac składanych w konkursie SARP nr 998 - urbanistyczno-architektonicznym, studialnym na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu osiedla Celina Południe ograniczonego ulicami: Gajowicka, Krucza, Żelazna we Wrocławiu.


Prace konkursowe należy składać wyłącznie na adres nowej siedziby organizatora:


Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław

ul. Oławska 21 lok. 6

50-123 Wrocław

(pon.-pt., w godz. 9.00-16.00)


Regulaminowy termin składania prac nie ulega zmianie: 

do 16 marca 2021 r. do godziny 15.00