PL EN

Aktualności

Konkurs SARP nr 998 - Celina Południe - Aku.ura Miasta '20 - wyniki

W dniu 26 marca 2021 r. Sąd Konkursowy obradujący w składzie:


Przewodniczący Sądu

- Kazimierz Łatak – SARP O/Kraków


Sędzia referent

- Maciej Hawrylak – SARP O/Wrocław


Członkowie Sądu

- Agnieszka Chrzanowska – SARP O/Wrocław

- Sebastian Dobiesz – SARP O/Wrocław

- Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocławia

- Julian Łowiński – SARP O/Wrocław

- Ryszard Kessler – Przewodniczący Rady Osiedla Gajowice

- Monika Kozłowska-Święconek – Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności

- Liliana Krzycka – SARP O/Wrocław

- Beata Urbanowicz – Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta Wrocławia

- Marta Klier – Biuro Rozwoju Wrocławia

przyznał następujące nagrody i wyróżnienie:


I nagroda – nagroda 12 000 zł

Praca nr 09

ID 535353

zespół: Izabela Kubicka, Michał Romański (Warszawa)I nagrodę przyznano za propozycję rozwiązania jednego z problemów urbanistycznych tego miejsca.

Właściwego zdefiniowania przestrzeni - intencjonalnie rekreacyjnej, a w rzeczywistości w znacznym stopniu zdegradowanej i pozbawionej naturalnego piękna. Osiągnięto to poprzez swoistą parcelację terenu na różne funkcje, takie, które wymagają kubatury - pawilony dla szewca, krawca czy fryzjera oraz inne, dla których wystarczy właściwe zagospodarowanie powierzchni, jak place zbaw, siłownie, czy ogródki dla psów.

Każdy z fragmentów tak podzielonej przestrzeni ma swojego użytkownika (quasi właściciela), który związany z danym miejscem, sumarycznie daje szanse na poszanowanie całego terenu.

Pewnym mankamentem jest brak tak jednoznacznego rozwiązania założenia urbanistycznego, jakim są ulice, zwłaszcza ul. Gajowicka, gdyż, co prawda, proponowana niska zabudowa pawilonowa pozwala podzielić przestrzeń publiczną i półpubliczną, ale nie kształtuje właściwej skali obudowy ulicy Gajowickiej.

Sposób podania projektu właściwy dla skali podejmowanych decyzji pozwala na swobodne projektowania w skali architektonicznej, każdego fragmentów przestrzeni międzyblokowej, na przykład w ramach WBO.


II nagroda - wysokość 7 000 zł

Praca nr 06

ID 504780

zespół: Wojciech Motyka (Bazylea), Michał Wasielewski (Zurych)Za stworzenie jednorodnych i czytelnych ram urbanistycznych oraz nowych zasad kształtowania przestrzeni o nowe obiekty o dobrej skali, proporcjach i detalu. Na szczególną uwagę zasługuje połączenie obu brzegów ulicy Gajowickiej przestrzenią publiczną łączącą dwa sąsiadujące osiedla i kreującą nową jakość dla obszaru zwanego „sercem Celiny”.

Czytelne podziały wnętrza zabudowy mieszkaniowej porządkujące wyraźnie przeskalowane fragmenty przestrzeni pozwalają na dopracowanie detalu oraz dopracowanie przyszłych aktywności adresowane dla poszczególnych grup użytkowników.

Mankamentem rozwiązania jest formalne przekroczenie granic opracowania, które jednak nie naruszają terenów sąsiednich i nie ingerują w szerszy kontekst urbanistyczny, a pozwalają na pełniejsze zdefiniowanie obszaru opracowania.


III nagroda - wysokość 5 000 zł

PRACA nr 05

ID 879446

Kamil Kajdas (Katowice)