PL EN

Aktualności

KONKURS SARP nr 1009-ASP we Wrocławiu

  KONKURS SARP NR 1009


20.10.2021

PYTANIA_KONKURS_SARP_NR_1009_211020

Program-funkcji-D1.D2.D3.-edytowalny.docx

19.10.2021

PYTANIA_KONKURS_SARP_NR_1009_211019

05.10.2021

PYTANIA_KONKURS_SARP_NR_1009_211004

04.10.2021

INFORMACJA_SLUZEBNOSC_KONKURS_SARP_NR_1009__211004

ZAŁĄCZNIK DOT. ZAKRESU SŁUŻEBNOŚCI

DZIAŁKA 27/25 z budynkiem 35b_lokalizacja

24.09.2021

PYTANIA_DO_REGULAMINU_KONKURSU_SARP_NR_1009__210924

10.09.2021

PYTANIA DO REGULAMINU KONKURSU SARP NR 1009_ 210910

09.09.2021

Zmiana nr 2 Treści Regulaminu Konkursu

ZMIANA NR2 DO REGULAMINU KONKURSU SARP NR 1009_210909

Regulamin ze zmianą nr 2

REGULAMIN KONKURSU SARP NR 1009_zmiana nr2 210909

19.08.2021

Pytania i odpowiedzi do Regulaminu Konkursu:
Zmiana nr1 Treści Regulaminu Konkursu:
Regulamin ze zmianą nr 1:
Załącznik nr 6
Załącznik nr 727.07.2021

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu, ogłasza

DWUETAPOWY REALIZACYJNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ NOWEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO  D1 AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IMIENIA EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU


Cel i przedmiot Konkursu:

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego  D1 Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem dwuetapowego konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego  D1 w ramach kampusu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu. Konkurs w Etapie I obejmuje zakres studialny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta i potencjału możliwej do zrealizowania w przyszłości zabudowy. Zakres realizacyjny – Etap II – obejmuje koncepcję budynku dydaktyczno-administracyjnego ,  oznaczonego symbolem D1, uwzględniający ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawione w ramach Opracowań studialnych Etapu I Konkursu.

Nagrody:

Nagrodami w konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 120 000,00 zł brutto (I Nagroda – 40 000,00 zł brutto, II Nagroda – 30 000,00 zł brutto i III Nagroda – 20 000,00 zł brutto oraz dwie Nagrody pieniężne w formie Wyróżnień po 15 000,00 zł brutto każda), a także zaproszenie Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 23.08.2021

Ogłoszenie wysłane do Dziennika Urzędowego UE 23.07.2021

Ogłoszenie

Regulamin konkursu dostępny poniżej:

Regulamin Konkursu

Komplet materiałów konkursowych wraz z Regulaminem do pobrania poniżej:  

Materiały konkursowe

Wszelka komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Platformę komunikacji elektronicznej    

www.soldea.pl/epz/epz/

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA PLIKÓW W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ POPRZEZ PLATFORMĘ SOLDEA EPZ

znajdują się w załączniku formalnym nr 27 do Regulaminu Konkursu w Materiałach Konkursowych


załącznik nr 27

Poniżej instrukcja filmowa korzystania z Platformy:

www.youtube.com/watch?v=FEpOx1P0Fds


Link do postępowania,  konieczna wcześniejsza rejestracja i zalogowanie na Platformie EPZ:

Link

-----------------------------------------------------