PL EN

Aktualności

KONKURS SARP 1043_BONITUM WROCŁAW

Ogłoszenie o  jednoetapowym realizacyjnym konkursie architektonicznym na koncepcję Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” działające na podstawie państwowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” rozszerzonego o dodatkowe usługi opiekuńcze i medyczne we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 34 a/ Żelaznej 27.


Zamawiający:

Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „BONITUM”

ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław

Organizator wykonawczy:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław

ul. Oławska 21, III piętro, 50-123 Wrocław


Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym oraz ekonomicznym koncepcji adaptacji z rozbudową istniejącego obiektu położonego we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 34 a/ Żelaznej 27 z przeznaczeniem na Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” działające na podstawie państwowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” rozszerzonego o dodatkowe usługi opiekuńcze i medyczne. Celem dodatkowym jest wyłonienie najlepszej studialnej koncepcji budynku o funkcji uzupełniającej – terapeutycznej i mieszkalnej na tym samym terenie.

UWAGA:

Komunikacja w konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest ELEKTRONICZNA PLATFORMA KONKURSOWA


Sąd Konkursowy::

1. arch. Eugeniusz Skrzypczak– Przewodniczący Sądu Konkursowego

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznański

2. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber – Sędzia referent

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski

3. arch. Marta Mnich – członek Sądu Konkursowego

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski

4. Krzysztof Kotela – członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony Organizatora,

5. Jarosław Konior – członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony Organizatora,

6. arch. Anna Bać – członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski

7. Bartłomiej Świerczewski – przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta Wrocławia – członek Sądu Konkursowego -Sędzia ze strony Organizatora

8. Magdalena Wankowska przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta Wrocławia – członek Sądu Konkursowego -Sędzia ze strony Organizatora

Funkcję sędziego rezerwowego pełni:

mgr inż. arch. Artur Toboła, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski

 • Funkcję Sekretarza Konkursu pełni: arch. Sylwia Sikora

 • Sekretarz Konkursu nie jest członkiem Sądu Konkursowego


  REGULAMIN I MATERIAŁY KONKURSOWE do pobrania

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1-3

  Odpowiedzi do pobrania w linku :


  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 4-7

  Odpowiedzi i załącznik nr 3 do pobrania :  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 9

  Odpowiedzi do pobrania :  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 10-16

  Odpowiedzi do pobrania :


  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 17-23

  Odpowiedzi do pobrania :


  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 24-29

  Odpowiedzi do pobrania :


  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 30-32

  Odpowiedzi do pobrania :


  --------------------------------------------------------------------------

  Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się

  w piątek 29 września 2023r. o godz. 17.00

  w Muzeum Architektury we Wrocławiu przy ul. Bernardyńskiej 5


  ----------------------------------------------------------------------------------

  29.09.2023 r. Sąd Konkursowy zebrał się w następującym składzie:
  1. arch. Eugeniusz Skrzypczak– Przewodniczący Sądu KonkursowegoSędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznański
  2. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber – Sędzia referentSędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski
  3. arch. Marta Mnich – członek Sądu KonkursowegoSędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski
  4. Krzysztof Kotela – członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony Organizatora,
  5. arch. Anna Bać – członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony Stowarzyszenia ArchitektówPolskich Oddział Wrocławski
  6. Bartłomiej Świerczewski – przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta Wrocławia –członek Sądu Konkursowego -Sędzia ze strony Organizatora
  7. Magdalena Wankowska – przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta Wrocławia –członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony Organizatora
  oraz konsultanci: Aleksandra Ciechanowicz, Anna Choniawko, Sabina Chudzyńska, Marcin Tomaszewski, Beata Zygmunt.

  Sąd konkursowy wyłonił w głosowaniach nagrodzone prace oraz dwa wyróżnienia honorowe w Konkursie SARP nr 1043 - Jednoetapowym realizacyjnym konkursie architektonicznym na koncepcję Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” działające na podstawie państwowego programu Centra opiekuńczo-mieszkalne” Rozszerzonego o dodatkowe usługi opiekuńcze i medyczne we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 34 a/ Żelaznej 27.

  Nagrodzono opracowania o nr nadanym przez Sekretarza oraz nr ID Uczestnika

  I NAGRODA – Praca nr 010 (ID Uczestnika 004) - 30 000 brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

  Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna Sp. z o. o. (004), Poznań

  zespół autorski: Mirosław Wojcieszak, Łukasz Gąska, Marta Sowińska, Kornel Kuzański, Anastazja Gronowska, Karol Szymaniak


  Nagrodę przyznano za: dobrą dyspozycję zagospodarowania terenu z zachowaniem znaczącej ilości zieleni istniejącej; prosty, czytelny, racjonalny układ funkcjonalno-przestrzenny; wyraźnie czytelne ukształtowanie strefy wejścia głównego do obiektu; prostą, bezpretensjonalną architekturę segmentu B i umiarkowaną ingerencję architektoniczno-budowlaną w obiekt istniejący (A),oraz za wyróżniające opracowanie przestrzeni wewnętrznych.  II NAGRODA - 20 000 brutto – praca nr 007 (ID Uczestnika 006)

  MPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (006), Wrocław

  zespół autorski: Zbigniew Maćków, Marta Firganek, Katarzyna Mrzewa, Justyna Turowska, Ewelina Zawadzka, Michał Zawadzki

  Nagrodę przyznano za: dostępność przestrzenną w zagospodarowaniu działki uzyskaną dzięki podniesieniu poziomu części terenu od strony południowej; ogólnie dobrą dyspozycję przestrzenną łączącą się w tej pracy z przekonującą formą budynku. Pracę cechuje bardzo dobre możliwości uzyskania elastycznej przestrzeni terapeutycznej parteru w budynku istniejącym. Głównym mankamentem projektu jest nieoszczędne gospodarowanie powierzchnią komunikacji.  III NAGRODA – 10 000 zł brutto - praca nr 006 (ID Uczestnika 010)

  Maciej Woś - Pracownia Architektoniczna (010), Wrocław

  zespół autorski: Maciej Woś, Agnieszka Bernaś

  Nagrodę przyznano za ciekawie rozplanowaną przestrzeń całego założenia, ze szczególnie przyjaznym rozwiązaniem strefy wejścia głównego (przy nie do końca satysfakcjonującym ukształtowaniu ramp dla osób z niepełnosprawnością ruchową). Dobrze, choć nie do końca spójnie zdefiniowana forma architektoniczna łączy się z bardzo ciekawie ukształtowanymi rzutami poszczególnych kondygnacji. Wątpliwości jury wzbudził sposób rozwiązania drogi pożarowej / dojść pożarowych do obiektu, oraz zbyt radykalna redukcja istniejącej zieleni wzdłuż południowej granicy działki.


  oraz dwie Nagrody w formie wyróżnień honorowych:

  dla pracy nr nr 002 ( ID Uczestnika 014)

  DOARCHITEKCI ANNA OWSIANY (014), Wrocław

  DOARCHITEKCI KINGA BIZON, Wrocław

  zespół autorski: Kinga Bizon, Anna Owsiany, Julia Grądal, Renata Wacławowicz

  Projekt cechuje się ciekawym, przejrzystym układem przestrzeni parteru, klarownym strefowaniem funkcji. Lekka i spójna forma architektoniczna uzyskana została za pomocą struktur przestrzennych o konstrukcji stalowej.  oraz pracy nr 001 ( ID Uczestnika 005)

  AURA ARCHITECTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (005), Kosakowo

  zespół autorski: Justyna Pietrzykowska, Marek Frania, Artur Tryc, Aleksandra Czerska, Jerzy Maciejewski, Krzysztof Wolski

  Projekt cechuje się wytworną formą architektoniczną uzyskaną za pomocą wykreowania zadaszonych tarasów w południowej części bryły. Projekt w przekonujący sposób porządkuje układ urbanistyczny terenu.


  ponadto

  Jury konkursu pragnie także pokreślić bardzo atrakcyjne rozwiązanie części ogrodowej z małą architekturą w pracy 005 (ID Uczestnika 015) -

   - Adamiczka Consulting Jerzy Adamiczka, Bartosz Adamiczka, Tomasz Broma (015)