PL EN

Aktualności

Konkurs na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP

Uprzejmie informujemy, że konkurs na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP organizowany wspólnie przez Bund Deutscher Architekten BDA i Stowarzyszenie Architektów Polskich odbędzie się w tym roku w dniach 04-07 czerwca br. siedzibie w Deutsches Architektur Zentrum DAZ w Berlinie.


Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych.


Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor/autorzy uzyskał/li w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji bieżącej oraz w okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.


Podstawą ubiegania się o nominację krajową do Nagrody w Polsce jest projekt dyplomowy magisterski, zakwalifikowany przez Komisję Kwalifikacyjną powoływaną przez właściwe Zarządy Oddziałów SARP w porozumieniu z Radami Wydziałów Architektury.


Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje Komisja Kwalifikacyjna lub samodzielnie autorzy i promotorzy prac.


Wybrane projekty muszą być dostarczone na adres: ZG SARP ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa w terminie do 17 kwietnia br.


Konkurs, wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbędzie się w dniach 04-07 czerwca br. siedzibie w Deutsches Architektur Zentrum DAZ w Berlinie.


Prezentacja prac finałowych odbędzie się w dniu 6 czerwca.


Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 7 czerwca br. (niedziela).


Informacje dla uczestników konkursu znajdują się w Regulaminie na stronie:

http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_na_doroczna_polsko-niemiecka_nagrode_integracyjna_bda-sarp,2822/