PL EN

Aktualności

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP 2021

Uprzejmie informujemy, że konkurs na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP organizowany wspólnie przez Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA i Stowarzyszenie Architektów Polskich odbędzie się w tym roku w dniach 24-27 czerwca br. siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Warszawie.


Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych.


Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor/autorzy uzyskał/li w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji bieżącej oraz w okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.


Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje Komisja Kwalifikacyjna lub samodzielnie autorzy i promotorzy prac.


Prace należy dostarczyć elektronicznie poprzez aplikację wetransfer, zgodnie z obowiązującym regulaminem i na obowiązującym layoucie, na adres mailowy: dz@sarp.pl do dnia 16 kwietnia br.


Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) do autorów zgłoszonych prac.


· Konkurs, wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbędzie się w dniach 24-27 czerwca br. siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Warszawie.

· Prezentacja prac finałowych odbędzie się w dniu 26 czerwca.

· Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 27 czerwca br. (niedziela).

Informacje dla uczestników konkursu znajdują się w Regulaminie (w załączeniu).

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konkursie.