PL EN

Aktualności

AKUPUNKTURA MIASTA wyniki Konkursu

Wrocław, 21 maja 2019 r.

Wyniki konkursu studialnego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszaru pokolejowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Małachowskiego we Wrocławiu

Na Konkurs wpłynęło 26 prac, praca nr 26 oznaczona została jako nieregulaminowa.

21 maja 2019 r. Sąd w składzie:

- Agata Chmielowska Miejski Konserwator Zabytków

- Piotr Fokczyński Architekt Miasta Wrocławia

- Maciej Hawrylak SARP O/Wrocław - Referent

- Dariusz Herman SARP O/Koszalin - Przewodniczący

- Daria Kieżun SARP O/Wrocław

- Jacek Mól Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

- Artur Rostocki Przedstawiciel WRI Investment sp. z o.o. sp. k. (bez prawa głosu)

- Anna Sroczyńska Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia

- Mikołaj Smoleński SARP O/Wrocław

- Bartłomiej Świerczewski Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

- Beata Urbanowicz Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta Wrocławia

- Marek Wiśniewski SARP O/Wrocław

przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:


wyróżnienie równorzędne  (1500zł)

Praca nr 14 ID 102030

Manufaktura nr 1 Bogusław Wowrzeczka - Wrocław

zespół: Rafał Strzelczak, Adriana Sowa, Wojciech Wiśniewski, Bogusław Wowrzeczka

Wyróżnienie przyznano za śmiałą i konsekwentną propozycję organizacji miejskiej przestrzeni w formie jednorodnej bryły architektonicznej, która tworzy klarowną sytuację przestrzenną. Mimo bezkompromisowych rozwiązań projektowych, praca szanuje dziedzictwo obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a także uważnie traktuje kwestie powiązań między terenem przestrzeni publicznej od strony ulicy Małachowskiego i wiat peronowych. Stan faktyczny terenu, w tym relacje własnościowe, wydają się jednak wykluczać możliwość realizacji inwestycji w takim kształcie.


wyróżnienie równorzędne (1500zł)

Praca nr 9 ID 657566

zespół: Ewa Kaszuba, Łukasz Woleński – Bazylea, Szwajcaria

Czytelną kompozycję urbanistyczną zaakcentowaną domknięciem osi ulicy Małachowskiego nowymi obiektami zlokalizowanymi po wschodniej stronie ulicy Pułaskiego oraz za uzyskanie spójnej przestrzeni publicznej na nowoprojektowanych obiektach powiązanych z terenami historycznych zadaszeń i terenami kolejowymi a także za wskazanie powiązania z terenami po drugiej strony Pułaskiego ciągiem zaprojektowanym na wyższym poziomie.


III nagroda (7000zł)

Praca nr 10 ID 172301

zespół: Bazyli Domsta, Kacper Ludwiczak – Gdańsk

Za stworzenie czytelnego układu przestrzennego, zaakcentowanego dynamicznie ukształtowanym budynkiem wysokim zlokalizowanym w narożniku placu dworcowego, tworzącego nową spójną pierzeję ulicy Małachowskiego uzyskanych przy użyciu bardzo prostych środków.

Wygenerowanie nowej pierzei z ażurową obudową budynków dawnego Dworca Kolei Górnośląskiej oraz publicznego pasażu na górnym poziomie i powiązanie z placem przed dworcowym stwarza nowe możliwości funkcjonowania tego fragmentu miasta.


II nagroda (10 000zł)

Praca nr 21 ID 019088

zespół: Kamil Graczyk – Gdańsk, Michał Ostafijczuk - Zgorzelec

Praca redukując środki wyrazu skupia się na stworzeniu czytelnego wnętrza urbanistycznego, atrakcyjnie powiązanego z terenami kolejowymi i placem przed Dworcem Głównym. Budynek wysoki umiejętnie akcentuje przestrzeń, podejmuje kompozycyjny dialog z Silver Tower oraz osią ulicy gen. K. Pułaskiego.


I nagroda (15 000zł)

Praca nr 3 ID 232220

zespół: Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń - Wrocław

Nagrodę przyznano za trafną i lapidarną odpowiedź na złożoną problematykę projektową. Praca czytelnie respektuje układ istniejącej zabudowy historycznej wprowadzając jednak różną typologię interwencji. Dużym walorem pracy jest ukształtowanie bogatych powiązań przestrzeni publicznych: pl. Dworcowego, ul Małachowskiego oraz terenu dawnych peronów pocztowych z wprowadzeniem nowych funkcjonalności i miejskiej oferty w te przestrzenie. W pracy wykorzystany zostaje potencjał ukształtowania wielkomiejskiego charakteru dla przedmiotowego terenu przez wprowadzenie nowych obiektów kubaturowych – dominanty liniowej - choć jej proporcje i sylwety powinny być przedmiotem dalszych analiz przestrzennych. Pewne wątpliwości budzi program przyjęty dla zielonego tarasu pod kątem jego całorocznego funkcjonowania. Jury doceniło również bardzo wysoki walor warsztatu projektowego pracy.