PL EN

Aktualności

AKUPUNKTURA MIASTA rozstrzygnięcie

dot. konkursu studialnego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

zagospodarowania obszaru pokolejowego zlokalizowanego wzdłuż

ulicy Małachowskiego we Wrocławiu


Werdykt Sądu Konkursowego o rozstrzygnięciu Konkursu
zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu
21 maja 2019 o godzinie 18:00 w Muzeum Architektury
przy ul. Bernardyńskiej 5 we Wrocławiu