PL EN

Aktualności

Pożegnanie - ŚP Olgierd Czerner

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 6 listopada 2020 roku zmarł nasz wybitny Kolega


Prof. dr hab. inż. arch.Olgierd Czerner


Człowiek instytucja, twórca i wieloletni dyrektor jedynego w Polsce Muzeum Architektury, konserwator zabytków, teoretyk architektury i sztuki, czynny projektant, pionier odbudowy Wrocławia.

Jako wieloletni dydaktyk był postacią znaną dla kolejnych pokoleń studentów wrocławskiego Wydziału Architektury, jako członek Stowarzyszenia Architektów Polskich był przykładem na kontynuację pierwotnych założeń i celów stowarzyszeniowych – podtrzymania ciągłości tradycji i jednoczesnego otwarcia na „nowe".

Dla środowiska architektów pozostanie niezwykle ważną postacią, nie tylko poprzez rolę, jaką spełnił w procesie odbudowy Wrocławia, ale jako twórca i afirmator współczesnej architektury. Stworzona przez niego instytucja o międzynarodowej renomie, którą jest Muzeum Architektury, pozostaje najważniejszym miejscem w Polsce, w którym niezmiennie od lat toczy się dyskusja o Przestrzeni, Pięknie i tym, co Pomiędzy.


Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składa

Zarząd SARP O/Wrocław,

Koledzy i Koleżanki architekci