PL EN

Aktualności

Pożegnanie - Prof. Zbigniew Bać

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

Architekta, wybitnego pedagoga i badacza


Profesora Zbigniewa Bacia


członka Stowarzyszenia Architektów Polskich od 1956 r., członka Prezydium Zarządu Głównego w latach 1988-1991, wyróżnionego Złotą Odznaką SARP.

Profesor Zbigniew Bać za dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne był wielokrotnie wyróżniany nagrodami od Senatu, JM Rektora, Dziekana oraz Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej.

Za wybitne osiągnięcia w projektowaniu architektonicznym otrzymał nagrodę III stopnia Komitetu Architektury i Urbanistyki (1969). Inne prestiżowe odznaczenia to: Złoty Krzyż Zasługi (1976), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987), Medal Edukacji Narodowej (2002), Medal i Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej (2005). Miał Status Twórcy nadany przez Ministra Kultury i Sztuki (1980). W 2014 r. za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Zbigniew Bać był legendą wrocławskiego Wydziału Architektury, człowiekiem obdarzonym niezwykłą charyzmą i pogodą ducha. Jego wiara w słuszność przekonań i entuzjazm dla prezentowanych idei pozwalały realizować projekty, które przetrwały próbę czasu. Propagowana przez Profesora idea Habitatu od ponad trzech dekad rozwijana jest przez kolejne pokolenia studentów i naukowców.

Odszedł człowiek pełen pasji twórczej i niewyczerpanego optymizmu, Jego brak będzie ogromną stratą dla środowiska twórczego i naukowego.


Wyrazy głębokiego współczucia

Córce, Wnuczce i Bliskim

składają koleżanki i koledzy

ze Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Wrocław


***


Pogrzeb Prof. Zbigniewa Bacia  odbędzie się w środę, 13.01.2021, na cmentarzu przy ulicy Bujwida we Wrocławiu.

Kondukt żałobny wyruszy spod wejścia głównego o godzinie 12.00 (uroczystość jest na wolnym powietrzu i nie ma limitu uczestników).

Rodzina prosi o przeznaczenie ewentualnych wydatków na kwiaty na dowolny cel dobroczynny.

Osoby, które nie mogą przyjechać ze względu na okoliczności, a chciałyby pożegnać Profesora, Rodzina zaprasza na otwarte spotkanie on-line w piątek, 15.01.2021 o godzinie 18.00. 
Link do spotkania: