PL EN

Kapituła konkursu

Maciej Hawrylak - dyrektor generalny DoFA, przewodniczący

Wacław Hryniewicz - KSK SARP O/Wrocław

Daria Kieżun - prezes SARP O/Wrocław, dyrektor programowy DoFA

Anna Kościuk – przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów

Paweł Orłowski – prezes SARP O/Jelenia Góra

Marta Jeżewska-Siemion - przedstawicielka Prezydenta Wrocławia

Agnieszka Imiela-Sikora - Stowarzyszenie Akcja Miasto

Agnieszka Wolska - Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia

Maciej Zathey - przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Małgorzata Bartyna-Zielińska – prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich O/WrocławGRAND PRIX PPP '20

Margareta Jarczewska / VERTIGO Margareta Jarczewska / główny projektant, architektura, architektura krajobrazu

oraz

Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak / a+f projektowanie przestrzeni / architektura krajobrazu, zieleń

Nabrzeże rzeki Oławy pomiędzy mostami Oławskim i Rakowieckim / Wrocław, rejon ulic Traugutta, Walońskiej i Na Niskich Łąkach

Inwestor (projekt): Gmina Wrocław – Wrocławska Rewitalizacja sp. z o.o.

Inwestor (realizacja): Gmina Wrocław – Zarząd Inwestycji Miejskich

Wykonawca: Park-M sp. z o.o.

Realizacja: 2019

Uzasadnienie: Za twórcze podejście do wspólnej, zielonej strefy dla mieszkańców, za stworzenie miejsca z klimatem, inspirującej, harmonijnej przestrzeni służącej do spotkań i realizującej ideę miasta otwartego, współtworzonego przez mieszkańców i wzmacniającego więzi społeczne


* * * 

KATEGORIA - Przestrzeń publiczna i półpubliczna na terenach lub w założeniach urbanistycznych nowo projektowanych, (u)tworzonych przy udziale lokalnych społeczności


NAGRODA

Margareta Jarczewska / VERTIGO Margareta Jarczewska / główny projektant, architektura, architektura krajobrazu

oraz

Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak / a+f projektowanie przestrzeni / architektura krajobrazu, zieleń


Nabrzeże rzeki Oławy pomiędzy mostami Oławskim i Rakowieckim / Wrocław, rejon ulic Traugutta, Walońskiej i Na Niskich Łąkach

Inwestor (projekt): Gmina Wrocław – Wrocławska Rewitalizacja sp. z o.o.

Inwestor (realizacja): Gmina Wrocław – Zarząd Inwestycji Miejskich

Wykonawca: Park-M sp. z o.o.

Realizacja: 2019

Uzasadnienie: Za stworzenie atrakcyjnej dla szerokiego grona odbiorców, wartościowej przyrodniczo enklawy w sercu miasta, realizującej różnorodne potrzeby mieszkańców miasta i lokalsów, takie jak wypoczynek, rekreacja, edukacja (w tym najmłodszych), zabawa, obserwacja przyrodyWYRÓŻNIENIE SPECJALNE

menthol architects / Liliana Krzycka, Rafał Pieszko /


Odra-Pany (beach bar) / Wrocław, kładka Zwierzyniecka

Inwestor: Monstrum Media /Michał Świgulski, Damian Osowski, Maciej Wołowicz/

Wykonawca: Maciej Małas

Realizacja: 2019

Uzasadnienie: Za ideę i inicjatywę prowadzącą do wykreowania przestrzeni publicznych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom społecznym


* * * 


KATEGORIA - Przestrzeń publiczna i półpubliczna na terenach lub w założeniach urbanistycznych rewaloryzowanych, (u)tworzonych przy udziale lokalnych społeczności


I NAGRODA

LAX laboratory for architectural experiments /Anna Grajper, Sebastian Dobiesz/


Bulwar Fizyków, Ogród Doświadczeń Fizycznych, etap 1. – zwierciadła akustyczne / Wrocław, bulwar Józefa Zwierzyckiego

Inicjator: naukowcy z Wydziału Fizyki i Astronomii UWr, w ramach projektu WBO 2017

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Realizacja: 2019 (etap 1.)

Uzasadnienie: Za realizację mającego walory edukacyjne pierwszego etapu projektu rewitalizacji bulwaru Józefa Zwierzyckiego, która odbyła się w ramach WBO, a więc przy udziale mieszkańców Wrocławia. Za wykreowanie w przestrzeni bulwaru dwóch interaktywnych zwierciadeł akustycznych i nadanie im interesującego architektonicznego wyrazuWYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE

Margareta Jarczewska / VERTIGO Margareta Jarczewska / główny projektant, architektura, architektura krajobrazu

oraz

Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak / a+f projektowanie przestrzeni / zieleń

Skwer Ptasi Zagajnik / Wrocław, zbieg ulic Lubuskiej i Skwierzyńskiej

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Wykonawca: Park-M sp. z o.o.

Realizacja: 2016

Uzasadnienie: Za wielowarstwową kompozycję zieleni, którą utworzono z roślin stanowiących bazę pokarmową i schronienie dla ptaków, oraz za przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców jako inicjatywę lokalnej społeczności zrealizowaną w ramach WBO.WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE

Łukasz Dworniczak / Dworniczak Architektura Krajobrazu /

oraz

Tecla Architektura i Urbanistyka / Bartłomiej Święs, Dagmara Żelazny, Katarzyna Winkler /

współpraca: A&K Studio Pracownia Architektury Krajobrazu /Alina Sanowska/,

grupa doprzodu /Katarzyna Kobierska, Natalia Bańdo/,