PL EN

Kapituła konkursu

Maciej Bujko - kurator, animator i edukator, założyciel Fundacji TIFF Collective

Maciej Hawrylak - architekt, SARP O/Wrocław, dyrektor generalny DoFA

Piotr Marek - architekt, SARP O/Wrocław, pomysłodawca konkursu Kadry Architektury /wcz. Kadry Modernizmu/

Marta Mnich - architektka, SARP O/Wrocław, kuratorka konkursu

Aleksandra Nowysz - przewodnicząca, architektka i fotografka, badaczka architektury miejskiego rolnictwa, kuratorka konkursu

Agnieszka Pajączkowska - kulturoznawczyni, badaczka historii codziennych praktyk fotograficznychI NAGRODA

Alina Długosz


Budynek mieszkalny – od podwórka / Wrocław, ul. Nożownicza 28

Uzasadnienie: Za atrakcyjną wizualnie fotografię, która jest surrealistyczną interpretacją hasła „Otwarte Miasto”. Zdjęcie świadczy zarówno o umiejętnościach fotograficznych, jak i o swobodzie artystycznej wypowiedzi autorki.


II NAGRODA

Paweł Woźnicki


Boisko w podwórku na tyłach kamienic na tle budowy osiedla Angel Wings / Wrocław, ul. Generała Romualda Traugutta 62

Uzasadnienie: Za reportażowe ujęcie i wskazanie na społeczny charakter przestrzeni miejskiej


III NAGRODA ex aequo

Katarzyna Pardej


Budynek mieszkalny / Wrocław, ul. Franklina Delano Roosevelta

Uzasadnienie: Za dokumentalne zdjęcie łączące społeczny wątek fotografowanego miejsca z idyllicznym wyobrażeniem natury poza środowiskiem miejskimIII NAGRODA ex aequo

Norbert Rzepka


Galeriowiec o funkcji mieszkalno-usługowej, zwany też „Transatlantykiem” / Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 46-64

Uzasadnienie: Za dobrą kompozycję i sfotografowanie przestrzeni „pomiędzy”, której otwartość jest względna, w zależności od punktu odniesienia


Wyróżnienie honorowe

Marcin Maziej

Widok na osiedle mieszkaniowe / Wrocław, ul. Ślężna

Uzasadnienie: Za budowanie nastroju obrazem i zwrócenie uwagi na zamieszkujące miasta inne gatunki niż ludzkie


Wyróżnienie honorowe

Aleksandra Matczak (dwie prace)