PL EN

Kapituła w składzie:

arch. Maciej Hawrylak

arch. Andrzej Hubka

arch. Wojciech Jarząbek

arch. Daria Kieżun

arch. Julian Łowiński

arch. Zbigniew Maćków

arch. Dorota Szlachcic

arch. Jerzy Tarnawski


ma zaszczyt ogłosić, że Laureatem specjalnej Honorowej Nagrody SARP O/Wrocław 2020 zostaje 


WITOLD LIPIŃSKI

(1923–2005)


Witold Lipiński (dyplom: 1950), wrocławski architekt i naukowiec, oryginalny twórca i prekursor architektury ekologicznej, wieloletni członek SARP O/Wrocław (1952–2005), laureat Honorowej Nagrody SARP O/Wrocław (2020). Zawsze związany z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, w którym przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej od asystenta do profesora, pełnił także wiele funkcji od kierownika zespołu dydaktycznego do dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki. Związany także z PWSSP (obecnie ASP) w latach 1974–1983. Doktorat obronił w roku 1963, a pracę habilitacyjną w roku 1978. Karierę architekta rozpoczynał w biurze projektów Miastoprojekt Wrocław, biorąc udział w kształtowaniu nowego oblicza powojennego Wrocławia (m.in. KDM). Zrealizował wiele domów jednorodzinnych oraz ośrodek wypoczynkowy w Rokitkach. Jego najbardziej rozpoznawalne realizacje, świadczące o nowatorskim podejściu do projektowania, to dom jednorodzinny Igloo (1961–1963), oraz Spodki, czyli Obserwatorium PIHM na Śnieżce (1966–1974). Igloo – dom własny architekta – było eksperymentem, w którym autor jako projektant i budowniczy, a w fazie eksploatacji również badacz, realizował swoją ideę dachu nad głową. Oba te obiekty są wymieniane w wielu znaczących książkach i czasopismach, odnoszących się do tamtej epoki, jako przykład oryginalnego i odkrywczego myślenia o architekturze.