PL EN

16.00-16.20 Kultura zamiast stali, betonu i piasku / Narzędzia kreowanie nowych przestrzeni miejskich / Łukasz Harat, kolektyw antyRAMA

…………………………………………………………………………………………………………………………………


16.20-16.40 Miasto otwarte - miasto konfliktu. Udział społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej na przykładzie działań fundacji Napraw Sobie Miasto/ Aleksander Krajewski, fundacja Napraw Sobie Miasto


Miasto Katowice, od początku miasto „pomiędzy”, „po drodze”, na granicy. Młode miasto, które podlega ciągłym i radykalnym zmianom: społecznym, kulturowym, tożsamościowym, architektonicznym i urbanistycznym. Miasto w awangardzie, miasto bez sentymentu traktujące swoje dziedzictwo. Walka o szybką i sprawną poprawę jakości życia zawsze wiąże się z symbolicznym niszczeniem dorobku poprzednich pokoleń. Otwarcie na nowość, na progres i na zmianę wymaga odwagi do eksperymentowania. Oznacza też otwartość na porażkę, zgodę na to, że nie wszystko okaże się sukcesem. Każda zmiana rodzi konflikt, a jego okiełznanie stanowi obecnie jedno z głównych wyzwań stojących przed władzami miast podczas procesów rewitalizacyjnych, przy okazji przebudowy ważnych przestrzeni publicznych czy budowy nowych „obiektów. Od „dziury w chodniku" poprzez drobne inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego, przebudowy ulic, parków i placów, aż po zmiany w polityce przestrzennej miasta. Na każdym szczeblu pojawiają się konflikty, które zmieniają miasta. Jak je wywoływać, kontrolować, podtrzymywać? Jak je powstrzymać i przekuć w kompromis?


Aleksander Krajewski – architekt Śląskiej IARP, założyciel i członek zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto zajmującej się wspieraniem instytucji publicznych i prywatnych w podejmowaniu właściwych decyzji przestrzennych przy udziale lokalnych społeczności. Zaangażowany w organizację konsultacji społecznych, konkursów architektonicznych, warsztatów edukacyjnych o tematyce miejskiej. Właściciel PP BLOMM, w której realizuje projekty przyjazne środowisku i działania sprzyjające rewitalizacji obszarów miejskich. Aktywny członek SARP o. Katowice.

…………………………………………………………………………………………………………………………………


16.40-17.00 Budując ludźmi - o powstawaniu Podwórka im. Wszystkich Mieszkańców / Iza Rutkowska, Studio Zoochitecture


Przykład działań społeczno-projektowych na jednym z wrocławskich podwórek na Przedmieściu Oławskim pokazuje, jak skutecznie angażować mieszkańców w procesy projektowe mające na celu przekształcenia przestrzeni wspólnych.


Iza Rutkowska – założycielka Fundacji Form i Kształtów oraz Studia Zoochitecture. Zajmuje się projektowaniem przestrzeni wspólnie z użytkownikami. Efekty jej prac były prezentowane na całym świecie. Razem z dziećmi stworzyła plac zabaw w Madrycie i od 5 lat prowadzi proces przekształceń Podwórka im. Wszystkich Mieszkańców we Wrocławiu.