PL EN

13.10-13.30 Plenerowe Centra Aktywności Lokalnej / Krzysztof Ziental, Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego WrocławiaCentra Aktywności Lokalnej to miejsca tworzące wspólnotę mieszkanek i mieszkańców. Ich celem jest zarówno kumulowanie społecznej energii do działania, jak i jej promieniowanie. Co do zasady są to więc miejsca otwarte, zarówno na działania, jak i na udział społeczności lokalnej. Centra Aktywności Lokalnej jednakże nie muszą być lokalem, mogą się tworzyć na przestrzeniach publicznych miasta. We Wrocławiu nie tylko mamy więc Centra Aktywności Lokalnej prowadzone przez organizacje pozarządowe w wybranych miejskich budynkach. W ramach miejskich projektów takich jak Wrocławski Budżet Obywatelski czy Parki Emocje-Sport-Kultura powstają jednakże plenerowe Centra Aktywności Lokalnej. Tworzą je same mieszkanki i sami mieszkańcy zgłaszając projekt WBO lub będąc koordynatorem/ką pawilonu w ramach Parków E-S-K.

Przyjrzymy się takim miejscom, które pokazują, jak może działać miasto otwarte. Te plenerowe centra uczą mieszkanki i mieszkańców, jak brać sprawy w swoje ręce. Wskazują, że miasto otwarte to miasto nas wszystkich.


Krzysztof Ziental – rocznik 1985, wrocławianin, historyk sztuki, zabytkoznawca/konserwacjoznawca, praktyk partycypacji, urzędnik. Zainteresowania badawcze z historii architektury sytuuje wokół zagadnień powojennego modernizmu w Polsce oraz modernizmu w ogóle, a także renowacji i adaptacji zabytków. Współpracował z pracowniami konserwatorskimi koordynując badania oraz prace konserwatorskie (m.in. Dworzec Główny, Kościół św. Macieja we Wrocławiu). Współautor prawie trzydziestu opracowań konserwatorskich. Urzędnik zajmujący się rewitalizacją (Kalisz 2014–2016) oraz partycypacją społeczną (Kalisz 2014–2016, Wrocław 2016–obecnie), także Plastyk Miejski (Kalisz 2016). Obecnie Kierownik Działu ds. Partycypacji Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Koordynator kilkudziesięciu procesów konsultacyjnych. Współredaktor strony Wrocław Rozmawia – portalu partycypacji społecznej, opiekun merytoryczny Mikrograntów – ogólno miejskiego programu wsparcia oddolnych inicjatyw. Mąż jednej żony i tato dwójki dzieci.

…………………………………………………………………………………………………………………………………


13.30-13.50 Wymiary miejskiej otwartości czy wystarczy tylko rozmawiać? / Piotr Szymański, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia


Piotr Szymański jest naukowcem, analitykiem danych i społecznikiem. Na co dzień łączy pracę w Katedrze Inteligencji na Politechnice Wrocławskiej z rolą inżyniera uczenia maszynowego w Avaya. Zajmuje się analiza danych przestrzennych oraz przetwarzaniem języka naturalnego i mowy. Społecznie zajmuje się poprawą jakości życia we Wrocławiu jako prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia oraz wiceprzewodniczący Rady Osiedla Brochów. Stypendysta programu Top 500 Innovators na Stanford University, pracował również w Instytucie Hasso-Plattnera przy Uniwersytecie Poczdamskim.

…………………………………………………………………………………………………………………………………


13.50-14.10 Od WBO do Stowarzyszenia, rola lidera osiedlowego w budowaniu aktywności lokalnej / Joanna Klima, Stowarzyszenie Serce Szczepina


Szczepin to dzisiaj jedno z najbardziej aktywnych osiedli Wrocławia, ale jeszcze parę lat temu nic się tam nie działo. Jaką drogę przeszło to blokowisko i jak zostali zaktywizowani mieszkańcy opowie Joanna Klima, która w 2016 r. postanowiła złożyć projekt do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dzisiaj wygrała, razem z mieszkańcami, 4 projekty. Inwestycje na osiedlu były początkiem budzenia się tożsamości osiedlowej, początkiem nieformalnej grupy „Serce Szczepina”, która w 2019 roku przekształciła się w Stowarzyszenie. Jakie projekty realizują dzisiaj? Jaką rolę odgrywa lokalny NGO w życiu osiedla? Jak buduje się aktywność osiedlową? Dlaczego grupa mieszkańców, skupiona wokół osiedlowego lidera, powoduje, że stają się oni realnymi użytkownikami swojej przestrzeni? Jakie miejskie projekty pozwalają na budowanie lokalnej aktywności? Na te i inne pytania dotyczące tworzenia społeczności osiedlowej, spróbuje nam odpowiedzieć prezeska Stowarzyszenia Serce Szczepina, która jak sama mówi „robi to z miłości do Szczepina!”.


Joanna Klima – prezeska Stowarzyszenia Serce Szczepina