PL EN

12.10-12.30 Otwarte miasto na różnorodność / Anna Sroczyńska, Biuro Rozwoju Wrocławia Urzędu MiejskiegoDlaczego „Otwarte miasto na różnorodność”? – bo wielorakość miejskich zdarzeń i aktywności mieszkańców bardzo mocno wpływa na dzisiejszą myśl urbanistyczną, która prowadzi do konieczności zaakceptowania heterogeniczności struktury miejskiej. Miasto jest habitatem dla ludzkości i trzeba założyć, że bez miasta przyszłości nie ma.

I tu pierwsza różnorodność – mieszkańcy, kilka pokoleniowych generacji, znacząco różniących się oczekiwaniami, stylem życia, temperamentem. Pokolenia X, Y, Z, 60 plus… Rozpoznanie potrzeb wszystkich jest niełatwe, a przecież miasto powinno być akceptowane przez swoich mieszkańców. Jak dalece możemy angażować się w tworzenie miasta?

Ważne zadanie dla władz samorządowych, skoro uznajemy, że miasto to przestrzeń wspólnego działania. Jakie formy partycypacji i uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu przestrzeni miejskich są najlepsze?

Wątek drugi, ściśle związany z różnorodnością grup mieszkańców, to „Miasto otwarte na różnorodność lokalnych centrów”, budujących lokalną tożsamość. Wielkie wsparcie w polityce przestrzennej.


Anna Sroczyńska – architekt, urbanista, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Dyplom u nieocenionego prof. Ernesta Niemczyka w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki. Po latach doświadczeń zdobytych jako projektant w biurach architektonicznych i administracji samorządowej od 2008 r. na stanowisku wicedyrektora Biura Rozwoju Wrocławia UM, a od 2015 r. dyrektora biura.

…………………………………………………………………………………………………………………………………


12.30-12.50 O skutkach planowania po wrocławsku – czy stać nas, by źle planować Wrocław? / Robert Gacek, Stowarzyszenie Akcja Miasto


Większość inwestycji, projektów, inicjatyw, które widzimy i z którymi się spotykamy w polskich miastach, została wcześniej zaplanowana, choćby na poziomie budżetowania. W skali makro planujemy system komunikacyjny, osiedla oraz strefę płatnego parkowania. W skali mikro zastanawiamy się, jak poprowadzić alejkę w parku, gdzie wybudować plac zabaw oraz czy na placu Nowy Targ powinna stanąć fontanna z Neptunem. Obecnie planowanie (w wymiarze projektowym) inwestycji nie stanowi dla urzędu miasta zbyt wielkiej trudności. Urzędnicy nie mają problemów z budową mostu za 250 mln zł czy sprzedażą wielohektarowych działek deweloperskich. Problemy „planowania po wrocławsku" zazwyczaj zaczynają się tuż po realizacji inwestycji miejskiej lub deweloperskiej. Często skutki społeczne takich projektów są ogromne, a ich koszty przez wiele lat (dekad?) będą spłacać wszyscy mieszkańcy Wrocławia. Podczas prezentacji postaram się odpowiedzieć na kilka mniej lub bardziej oczywistych pytań: czy znamy konsekwencje budowy osiedli w polu kukurydzy? Czy obecna oferta transportu publicznego jest atrakcyjna dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej? Dlaczego we Wrocławiu zarejestrowanych jest dwa razy więcej aut niż w Berlinie? Czy podział przestrzeni miejskiej jest sprawiedliwy i adekwatny do potrzeb mieszkańców? Jak możemy uniknąć błędów i kosztów złego planowania? Czy stać nas, by źle planować Wrocław?


Robert Gacek – Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Wiceprezes Stowarzyszenia Akcja Miasto. Członek m.in. Stowarzyszenia Wyspa Słodowa 7 oraz wrocławskiej rady ds. WBO i transportu rowerowego. Współtworzył takie projekty, jak: Kocham Wrocław wybieram rower, Europejskie Wyzwanie Rowerowe w 2015 i 2016 roku, Festiwal Filmów Rowerowych Bike Days. Jest wielokrotnym liderem projektów we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim. Pracuje w branży IT.

…………………………………………………………………………………………………………………………………


12.50-13.10 Samorząd osiedlowy w procesie partycypacji – przykład Osiedla Maślicie we Wrocławiu / Sławomir Czerwiński, Zarząd Osiedla Maślice


Rolą samorządu osiedlowego jest wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym, zmierzających do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców. Jako jednostki pomocnicze gminy są najniżej w strukturze samorządowej, ale najbliżej mieszkańców. Posiadając zakres praw, obowiązków i kompetencji wpływają na kształtowanie oraz zarządzenie przestrzenną osiedla. Wykorzystują przy tym szereg instrumentów, narzędzi opartych na partycypacji (współudział, współdziałanie), w które angażują się mieszkańcy, NGOsy, biznes, w tym deweloperzy, czy instytucje i jednostki samorządowe oraz państwowe. Coraz częściej i mocniej działaniami oddolnymi wychodzącymi z samorządu osiedlowego interesują się uczelnie wyższe, wspierając merytorycznie podejmowane inicjatywy. Powoduje to, że w ramach prac samorządu osiedlowego powstają opracowania/stanowiska, będące bardzo mocnym głosem w dyskusji o mieście. Zaś sama jednostka pomocnicza gminy staje się coraz częściej partnerem nie tylko w rozeznaniu sprawy, ale w konsultacjach, szeroko rozumianym planowaniu, czy realizacji. Przykładem tego są inicjatywy projektów ogólnomiejskich np. Osiedla Kompletne, Karty Zielni, które są wynikiem głosu i działań oddolnych, wychodzących m.in. z samorządów osiedlowych. Samorządów będących we Wrocławiu przeddzień reformy, niosącej za sobą wzmocnione kompetencji oraz finansowania, niezbędnych do bycia gospodarzem na terenie swojego osiedla.


Sławomir Czerwiński – pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, społecznik, działacz osiedlowy. Przewodniczący Zarządu Osiedla Maślicie. Wiceprezes Wrocławskiego Forum Osiedlowego i członek zarządu Fundacji Ekotencjał Przestrzeń Możliwości. Inicjator i współzałożyciel Pracowni Partycypacji Społecznej w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego na Uniwersytecie Wrocławskim.