PL EN

Wykład online czwartek 19 listopada, g.  18.45–19.15

Prelegenci: Jola Starzak, Dawid Strębicki

Link do wykładu (czynny od 18.45): https://youtu.be/tmgZp9nAMig/szkoła podstawowa i świetlica dla dzieci  i młodzieży w Dilbeek (Belgia)/


Skrót Jeżeli potraktujemy słowo OTWARTY jako skierowany do wszystkich i przeznaczony dla wszystkich oraz taki, w którym każdy może wziąć udział, to MIASTO otwarte oznacza miejsce, które powinno służyć wszystkim swoim użytkownikom bez względu na ich wykształcenie, poziom zamożności czy status społeczny. OTWARTY to także taki, który jest gotów na przyjęcie nowych idei lub propozycji, a więc gotowy na wyzwania związane z takimi zagadnieniami, jak na przykład: różnorodność struktury społecznej, nowa mobilność czy rozwój zrównoważony rozumiany jako szacunek do zużywanych zasobów, dystrybucji energii czy rozwijanie sieci wzajemnych powiązań w kontekście zmian klimatycznych. Rolą miasta jest tworzenie scenografii codzienności, czyli budowanie relacji między ludźmi i miejscami. Każda przestrzeń, bez względu na to, czy jest to luksusowa dzielnica willowa, czy osiedlowy kiosk z warzywami, wpływa na relację z odbiorcami i jest odpowiedzialna za kształtowanie naszych zachowań. Dobra, czyli OTWARTA przestrzeń miejska powinna nam służyć, ułatwiać życie, rozwijać umiejętności współdziałania, uczyć szacunku, dzielenia się z innymi, tolerancji i wzajemnego dbania o siebie oraz pielęgnować postawy otwartości i kształtować kompetencje społeczne. Podczas prezentacji porozmawiamy o tych zagadnieniach na wybranych przykładach przestrzeni miejskich w Polsce i w Europie. Opowiemy o tym, co nas fascynuje i co jest dla nas jako architektów i urbanistów ważne oraz o co naszym zdaniem powinniśmy zadbać myśląc o rozwoju miasta jako świecie, który budujemy dla kolejnych pokoleń.


* * * Atelier Starzak Strebicki – Jola Starzak i Dawid Strębicki – architekci i urbaniści (członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów i Izby Architektów w Holandii). Po ukończeniu studiów w Holandii i wieloletniej pracy dla pracowni projektowych w Belgii oraz w Holandii, otworzyli w 2012 roku własną pracownię projektową Atelier Starzak Strebicki, realizującą projekty z dziedziny projektowania wnętrz, architektury oraz urbanistyki w Polsce, Belgii, Holandii i na terenie Niemiec. W projektowaniu intryguje ich różnorodna skala działań projektowych: począwszy od skali wnętrza, poprzez projekty domów, budynków użyteczności publicznej aż do skali urbanistyki miasta, ze zwróceniem szczególnej uwagi na funkcje miastotwórcze. Bliska jest im także architektura tymczasowa i eksperymenty w tkance miejskiej. W 2016 roku pracownia została zaproszona do wzięcia udziału w 15. Biennale Architektury w Wenecji, a jeden z projektów partycypacyjnych „Kijkgat” był prezentowany podczas Biennale w Pawilonie Belgijskim w ramach wystawy „Bravoure”. Na co dzień Jola Starzak jest również wykładowczynią oraz koordynatorką kierunku „wzornictwo” w School of Form Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a Dawid Strębicki jest wykładowcą na kierunku „Urban Management” w Collegium Da Vinci w Poznaniu.