PL EN
                                                                                         

ARCH. ARCH. DOROTA I MARIUSZ SZLACHCICOWIE


Dorota Szlachcic i Mariusz Szlachcic – kolejny duet na wrocławskim firmamencie Nagrodzony Honorową Nagrodą wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Wybór był prosty i niełatwy, jak zwykle w takich wypadkach, gdy trzeba rozpatrywać osiągnięcia koleżanek i kolegów, porównywać dokonania czynione w różnych warunkach społecznych, ekonomicznych czy ustrojowych. Gdy mamy do czynienia z większą grupą współpracowników i trudno określić udział duetu w tercecie, kwartecie czy kwintecie z Renatą Gajer (współwłaściciel ArC2), Jackiem Więckowiczem czy Robertem Budnym – najczęściej współpracującymi partnerami w firmie. To zawsze może budzić wątpliwości co do słuszności podejmowanych decyzji, ale na całe szczęście w tym roku decyzja była łatwa (jak na wspomniane warunki) bo laureaci odnieśli już spektakularne sukcesy i przypieczętowali je wspaniałą realizacją obiektu Arfykarium we Wrocławskim ZOO, zdobywając także laury w innych konkursach.


Nagrodę otrzymała para architektów, która stawiała swoje pierwsze kroki stawiała jeszcze w poprzednim systemie. Jednak na tyle późno, że nie miało to wielkiego wpływu na ich postawę twórczą. W każdym razie, nie widać tego w ich realizacjach, choć przecież koniec lat 80. był bardzo dewastujący dla wielu czynnych architektów. Może jeszcze nie zdążyli nasiąknąć przekonaniem, że nic się nie da i niczego nie można zrobić. Lub nie zasmakowali w stylu postmodernistycznym, tylko szukali własnego środka wyrazu, własnego stylu. Przekuwali własne poczucie architektury, najbardziej widoczne w zespołach mieszkaniowych „Pod Skrzydłami” czy „Na Skrzydlatej”, gdzie kubistyczne rozedrganie i różnorodne zastosowanie materiałów są najbardziej reprezentatywne dla ich stylistyki.


Zawsze razem (choć czasem osobno), zawsze idąc w jednym kierunku i zawsze podkreślając, że to nie trud i wysiłek, tak charakterystyczny dla naszego zawodu, ale pasja i zamiłowanie do tworzenia Architektury. Architektury przez duże A. Czegokolwiek by się podejmowali, zawsze musiało prowadzić to ku jednemu celowi. Na tym koncentrowały się ich wysiłki. Od początku, jak sami podkreślają, nie opierali się na wzorcach innych, ale sami je tworzyli. Nie praktykowali w żadnym biurze, jedynie obserwowali i prowadzili długie rozmowy ze swoim „guru” Stefanem Müllerem – laureatem pierwszej Honorowej Nagrody z roku 2011. A jak wiemy, jest to kawał solidnego wzorca i było z kim spierać się o…wszystko. I tak jak Stefan Müller, tegoroczni laureaci nie spełniają się jedynie w projektowaniu. O ile Stefan współpracował z wieloma przedstawicielami różnych środowisk poszukując własnego środka wyrazu, tak działania duetu są także na styku z architekturą, choć ulokowane inaczej. Poszukując własnych dróg do realizacji architektury zaczęli wdrażać dosłownie formułę pełnej realizacji i są pierwszymi laureatami zaangażowanymi w kompletny proces tworzenia. Od pomysłu, poprzez finansowanie, aż po wykonanie własnych dzieł.


Relatywnie wcześnie zaczynają odczuwać smak własnej działalności w postaci wyróżnień i nagród. Od 1999 r. zaczynają pojawiać się, jako nagradzani i wyróżniani, w konkursach organizowanych przez PZITB na Dolnośląską Budowę Roku. Jedyny konkurs w tamtym okresie. I prawie co roku pojawiają się w gronie nagrodzonych w nim lub wyróżnionych. To jest konsekwencja dużej liczby realizacji. Zaczynają od Parku Ołtaszyn, ale później pojawiają się także inne ważne realizacje mieszkaniowe, z „Pod Skrzydłami” na czele, poprzez „Grabiszynek” i „Pogodne Krzyki”.


Dopiero w 2005 r. Architekt Miasta Piotr Fokczyński reaktywował konkurs na najładniejszy budynek we Wrocławiu, zwany kiedyś „Mister Wrocławia”, a dzisiaj „Piękny Wrocław”. Udział przedstawicieli Izby i SARP w tej nagrodzie jest bardziej nobilitujący dla architektów. I tak w 2005 rozpoczęła się nowa era w honorowaniu ArC2 i jej projektantów. Najpierw 1. nagroda za budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rymarskiej, a później już same Grand Prix (i związane z tym 1. nagrody w poszczególnych kategoriach) – w 2006 za osiedle „Pod Skrzydłami” III, w 2008 za Park Ołtaszyn II, a w 2015 3. nagroda za zespół mieszkaniowy ul. Krzycka-Przyjaźni i Grand Prix za Afrykarium-Oceanarium. Na przyznanych 10 głównych nagród (tyle było do tej pory edycji) w tym prestiżowym konkursie zdobyli 3. To 30% udziałów w przedsięwzięciu. Wystarczy na pakiet kontrolny, bo drugi w kolejności, także laureat Honorowej Nagrody SARP Wrocław, Zbyszek Maćków, ma „zaledwie” 2 nagrody Grand Prix, a reszta po jednej. To jest dobra konstatacja dorobku tegorocznych laureatów.


Ich poza architektoniczna działalność także przekłada się na wyróżnienia. W 2009 r. zdobywają nagrodę w konkursie „Orły Polskiego Budownictwa” w kategorii biura architektoniczne, projektowe i geodezyjne (co za sąsiedztwo!), w konkursie organizowanym przez Europa 2000 pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury. To nagroda za wielowątkowość działań. Na każdym polu perfekcyjna.


Szukają także wyzwań biorąc udział w konkursach. Zdobywają nagrody i wyróżnienia, aż w 2008 zdobywają 1. nagrodę w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Kompleksu Życiodajne Wody Afryki (Afrykarium-Oceanarium) na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego zakończonego wielokrotnie nagradzanym budynkiem. Obiekt ten znalazł się w finale prestiżowego konkursu „Życie w Architekturze” organizowanego przez czasopismo Architektura, a objętego patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Otrzymują także 1. nagrodę w konkursie Przyjazna Przestrzeń Publiczna organizowanym w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury w 2014 r., za pawilon wejściowy do Ogrodu Zoologicznego, oraz wyróżnienie w 2011 za osiedle „Pod Skrzydłami” IV.


Startują w konkursach na ważne przestrzenie we Wrocławiu. Zdobywają 1. nagrodę w konkursie na kompleks biurowy na placu Jana Pawła II.


Ich dorobek jest prezentowany w Muzeum Architektury w roku 2013, a w bieżącym roku ich realizacja „Dom Architekta” w Parku Klecińskim reprezentuje Polskę na wystawie Domy Jednorodzinne Grupy Wyszehradzkiej „V4 Family Houses 2014”, która jest prezentowana w każdym z krajów udziałowców.


Ich bogaty i wielowątkowy dorobek wpisujący się w pejzaż architektury Wrocławia w pełni zasługuje na uhonorowanie Nagrodą SARP O/Wrocław w 2015 roku.


dr inż. arch. Maciej Hawrylak

prezes SARP Wrocław

dyrektor generalny DoFA


kapituła:

arch. Jadwiga Grabowska-Hawrylak

arch. Maciej Hawrylak

arch. Wojciech Jarząbek

arch. Zbigniew Maćków

arch. Jerzy Tarnawskiarch