PL EN

Stocznia przy ul. Michalczyka znana jest także jako Stocznia Miejska lub Remontowa Stocznia Rzeczna. Działa nieprzerwanie od 1945 roku, będąc dzisiaj siedzibą kilku firm realizujących zamówienia w większości zagranicznych armatorów. Wielu wrocławian nie zdaje sobie sprawy, że wciąż pracuje i że ma duże zamówienia na barki towarowe m.in. dla Holandii.

Zlokalizowana na osiedlu Szczepin, na lewym brzegu rzeki, naprzeciw Elektrociepłowni Wrocław, do 2002 roku pracowała jako Stocznia „Odra”. Na miejscu podziwiać można halę produkcyjną (wciąż znajduje się w niej wiele maszyn), dawną kuźnię i warsztaty oraz pochylnię z dźwigiem.

Zaprojektowane na rzucie prostokąta warsztaty i wzniesiona przy niej hala (w konstrukcji żelbetowej i ceglanej) skomunikowane zostały z bocznicą kolejową, ułatwiającą transport materiałów oraz surowców potrzebnych przy budowie i naprawie statków. Rocznie do stoczni trafiało kilka tysięcy ton stali. Na miejscu poddawano ją obróbce. Niektóre elementy wykonywano ręcznie – w kuźni stoczni. W osobnej hali blachy poddawano obróbce maszynowej. W budynku tym do dziś znajdują się prasy, wycinarki i gilotyny. Obecnie lwią część podobnej pracy wykonuje się w hucie. Majestatyczny dźwig produkcji węgierskiej, górujący nad pochylnią, pochodzi z 1991 r. i zastąpił starszy. Wciąż funkcjonuje pierwotny system linowy wyciągu statków na pochylni.

Tuż obok stoczni działało Biuro Projektowe, przygotowujące projekty remontu, przebudowy i budowy statków oraz adaptacji dawnych jednostek. Do końca lat osiemdziesiątych XX wieku stocznia tętniła życiem. Tuż obok znajdował się bar dla pracowników i stołówka.

Jedną z remontowanych w stoczni jednostek jest barka „Irena” – trzeci statek Muzeum Odry we Wrocławiu. W ramach Festiwalu zaprosimy do zwiedzania nie tylko stoczni, lecz także rewitalizowanej barki. Powstała ona w 1936 roku w stoczni bydgoskiej dla jednej z szyperskich rodzin. Przez następne dziesięciolecia pływała po Odrze i Warcie. W 2003 roku została zakupiona przez Fundację Otwartego Muzeum Techniki, która po 10 latach starań, dzięki dotacji Gminy Wrocław, w 2014 roku zaczęła jej rewitalizację i adaptację do roli Centrum Interpretacji Dziedzictwa Odrzańskiego.


Tekst i prowadzenie: FOMT – Fundacja Otwartego Muzeum Techniki


Zdjęcie: Wioletta Wrona-Gaj, FOMT