PL EN
Superwizja

Idea
Konkurs Superwizja jest adresowany do młodych architektów o szczególnie interesujących dokonaniach twórczych, które pozostają w sferze przemyśleń, manifestów, wizji architektonicznych. Jest zachętą do ciągłego rozwoju teorii architektury oraz warsztatu architektonicznego 
w pracy twórczej. 

Dzięki kreatywności możemy rozwiązać prawie każdy problem. Akt tworzenia – triumf oryginalności nad przyzwyczajeniem – pokona każdą przeszkodę. (George Lois)

Współczesną architekturę determinuje wiele czynników, a jej znaczenie intensyfikuje się  w wymiarze kultury. W czasach zdominowanych przez teorię informacji forma architektoniczna często podąża za fikcją („form follows fiction” – Marcos Novak), otwierając pole do nieograniczonych eksperymentów i poszukiwań formalnych, a także poszerzając horyzonty percepcji przestrzeni.

Zadaniem konkursu jest wybór najlepszych PORTFOLIO, na które składają się prace wykonane w roku poprzedzającym kolejną edycję konkursu. W tej edycji Festiwalu, 
jako pierwszej, rozszerzyliśmy ten zakres do ostatnich 5 lat. Głównym kryterium wyboru są walory związane z ideowym przesłaniem wizji architektonicznych (walory filozoficzno-teoretyczne, ekspresja form, awangardowy język architektoniczny etc.). 

Zgłoszenia PORTFOLIO do konkursu może dokonać każdy architekt z Dolnego Śląska(limit wieku: do 35 lat).
 
Kapituła konkursu
Ada Kwiatkowska - SARP o/Wrocław, przewodnicząca
Tomasz Głowacki - SARP o/Wrocław
Daria Kieżun - SARP o/Wrocław
Romek Rutkowski - SARP o/Wrocław
Mikołaj Smoleński - SARP o/Wrocław


I NAGRODA
VROA Architekci
Marta Mnich
Łukasz Wojciechowski

Za ogólnie pojęte poszukiwanie w podejściu do projektowania. Uwagę zwraca udane przełożenie idei na warunki rzeczywiste. Obraną metodę projektową cechuje wyraźny koncept, a nie jedynie estetyzacja formy.


II NAGRODA
Igor Kaźmierczak

Za ogólny wysoki poziom rozwiązań projektowych i sposobu ich prezentacji, będący dobrą zapowiedzią przyszłej praktyki zawodowej. Dodatkowo uwagę zwraca szerokie spektrum działalności projektowej.


III NAGRODA
Kabarowski Misiura Architekci
Anna Misiura
Łukasz Kabarowski

Za czytelność idei projektowej oraz widoczne wyczucie plastyczne, co ma przełożenie na wysoki poziom prezentacji dokonań projektowych.


WYRÓŻNIENIE
Anna Grajper

Za niebanalne podejście do problematyki projektowej. „Poszukiwawczy umysł” wydaje się być dobrą zapowiedzią przyszłych dokonań zawodowych.


WYRÓŻNIENIE
BUCK.ARCHITEKCI
Dominika Buck
Paweł Buck

Zgłoszone opracowania wyróżnia prostota metodyki projektowej oraz ciekawe poszukiwania formalne. Lapidarny sposób prezentacji nie przytłacza adekwatnych w formie poszukiwań koncepcyjnych.