PL EN
Benefis Profesora Tadeusza Ziipsera 
 
data: 03.10 poniedziałek
godzina: 18.30
miejsce: Art Hotel ul. Kiełbaśnicza 20 (sala kominkowa)

Tadeusz Maria Zipser urodził się 5 września 1930 r. we Lwowie. W 1952 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej i od tego czasu pracuje na tej uczelni. W 1960r. otrzymał stopień naukowy doktora, w 1968 r. doktora habilitowanego, zaś w 1976 r. został profesorem. W czerwcu 1981 r. został wybrany na rektora Politechniki Wrocławskiej w pierwszych demokratycznych wyborach jednak ze względu na aktywną działalność w Solidarności został po ogłoszeniu stanu wojennego 24 grudnia usunięty ze stanowiska, a następnie internowany i osadzony w więzieniu. Jest kierownikiem powstałej w latach 90. Katedry Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.